Academie voor Verenigingsmanagement

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Heeft u een klacht? Klik dan hier voor het klachtenformulier.

 

 

Bureau AVVM

Secretariaat AVVM
T: 035-6919029
Mw. A.J. Beekveldt en
Prof.dr. E.J. Fischer
ericjfischer@gmail.com

Parklaan 28
1405 GR Bussum

 

 

'“De kwaliteit en kwantiteit van deelnemers en docenten hebben elkaar geweldig leuk versterkt: een academie meer dan waardig!”

Andreas Dijkhuis
relatie