Academie voor Verenigingsmanagement

AGENDA

I.v.m. de Covid-19 pandemie zijn alle cursussen tot nader order uitgesteld

 

 

 

Verenigingsprofessional

Inspirerend allround programma voor iedereen die als beleidsmedewerker, verenigingsprofessional of adviseur werkzaam is in een brancheorganisatie of beroepsvereniging.

Tijdens deze vijf dagen krijgt u mee wat de kernactiviteiten van elke branche- en beroepsorganisatie zijn, wat er komt kijken bij lobby en onderhandelen, hoe u de leden tevreden houdt en hoe uw eigen vereniging zich verhoudt tot datgene wat andere verenigingen bieden.

 Thema's 

 • Kerntaken van de intermediaire organisatie & dienstverlening aan de leden
 • Samenwerking en toezicht in de branche
 • De politieke, maatschappelijke en bestuurlijke omgeving van de branche- en beroepsvereniging
 • De professionalisering van de vereniging & levensfasen van de intermediaire organisatie
 • Belangentegenstellingen in de vereniging & opdracht + uitreiking certificaat

 Programma

Dag 1.
Kerntaken intermediaire organisatie en dienstverlening leden 

 • Kerntaken intermediaire organisatie door dr. F.D. Huizenga, Brancheconsult.
 • Ontwikkeling van het dienstenpakket: kwaliteit en ledentevredenheid door M. Crietee, Secretary General International Apparel Federation.

Dag 2.  Samenwerking en toezicht in de branche

 • Wat en waarom leden/concurrenten bepaalde dingen samen doen. Door mr. H. ter Steeg, coördinator lidmaatschapszaken VNONCW en MKB - Nederland.
 • Niet alles wat leden willen, is toegestaan. Wat mag samen en wat niet? Door drs. J. Hakfoort, Autoriteit Consument en Markt, directie mededinging.

Dag 3.  Politieke, maatschappelijke en bestuurlijke omgeving 

 • Inrichting politieke, maatschappelijke en bestuurlijke omgeving.
 • Beïnvloeding politieke, maatschappelijke en bestuurlijke omgeving.
  Beide door mr. drs. R. Heeremans (Interim Manager voor bestuur, advies en PA)

Dag 4.  Professionalisering van de vereniging; levensfasen van de Intermediare organisatie

 • "Strategie en levensfasen van de Intermediaire Organisatie” door mr. H. ter Steeg, coördinator lidmaatschapszaken VNONCW en MKB-Nederland.

 • "Professionalisering van de vereniging en het bureau" door dr. F.D. Huizenga, Brancheconsult

Dag 5.  Belangentegenstellingen in de vereniging 

 • Belangentegenstellingen in de vereniging: hoe daar mee om te gaan? 
 • Geven en nemen in de polder? Opdracht en uitreiking certificaat.

Beide door prof.dr. E.J. Fischer, bestuurder AVVM, hoogleraar Universiteit Leiden.

Dit programma bevat actuele kennis en theorieën die we toepassen op uw eigen branche of beroepsgroep. We sluiten af met een case en nabespreking.

Praktisch

Lesmateriaal, lunch, koffie / thee zijn inbegrepen.

 • Dagprogramma van 10.00 - 17.00 uur (verzorgde lunch om 13.00 uur)
 • U ontvangt een certificaat op basis van aanwezigheid en actieve inbreng
 • Deze cursus geeft u 33 RAE punten voor het Register van Erkende Verenigings Professionals
 • De AVVM is niet BTW-plichtig a.g.v. registratie door CRKBO

Lesmateriaal

 • U ontvangt het boek De Vereniging de Baas van Leo de Boer en Jos Wesselink en Architectuur van Verenigingen van Frans Huizenga en Peter Tack.
 • Alle benodigde literatuur en sheets worden uitgereikt op de eerste cursusdag.

 

 

Duur

Vijf dagen 10.00 - 17.00 uur verdeeld over 15 weken

Aantal deelnemers

min. 10 - max. 15

Locatie

Bouwend Nederland, Zilverstraat 69 Zoetermeer

Doelgroep

Iedereen die als beleidsmedewerker, verenigingsprofessional of adviseur werkzaam is in een brancheorganisatie of beroepsvereniging

Doelstelling

U krijgt inzicht in de grondslagen van de brancheontwikkeling en branchevereniging

Kosten

€ 2.990,00

Docenten

 • dr. Frans Huizenga (directeur Brancheconsult)
 • Matthijs Crietee (secretary general International Apparel Federation)
 • mw. mr. Rita ter Steeg (coördinator Lidmaatschapzaken VNO-NCW en MKB-Nederland)
 • drs. Jacco Hakfoort (Autoriteit Consument en Markt, directie mededinging)
 • mr. drs. Remco Heeremans (Interimmanager voor bestuur, advies en PA)
 • prof. dr. Eric Fischer (Bestuurder AVVM, hoogleraar Universiteit Leiden)

Studiebelasting
Circa 40 uur