Academie voor Verenigingsmanagement
Direct inschrijven
Selecteer een cursus
 

Honderden directeuren, medewerkers en bestuurders van branche- en beroepsorganisaties hebben in de loop der jaren de opleidingen doorlopen.


Dat professioneel verenigingsmanagement een vak is, en dat daarvoor specifieke competenties, en dus ook specifieke opleidingen vereist zijn wordt nu algemeen onderschreven. Toch is pas in 1995 gestart met het Post Academisch Onderwijs Verenigingsmanagement. Dit PAO onderwijs was ondergebracht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hoofddocent en coördinator van de opleidingen was ir.drs. P.J.Tack.

Na 10 jaar werd duidelijk dat het onderwijs in deze opzet niet langer ondersteund werd door de Vrije Universiteit. Omdat duidelijk was dat er in het veld grote behoefte was aan dit type onderwijs en het mogelijk wegvallen van de inmiddels zeer gewaardeerde opleidingen voor Verenigingsmanager (VM) en Verenigingsprofessional (VP) zeer betreurd werd heeft de toenmalige voorzitter van het curatorium van het PAO onderwijs verenigingsmanagement, Wim Ruijgrok, het initiatief genomen om te onderzoeken of de opleidingen in geprivatiseerde vorm voortgezet zouden kunnen worden.

Samen met Eric Fischer en Leo de Boer heeft hij vervolgens in 2006 de Academie voor Verenigingsmanagement opgericht. Deze AVVM bood in eerste instantie vooral onderdak aan de bij de VU ontwikkelde opleidingen, maar inmiddels zijn de opleidingen verder ontwikkeld en uitgebreid en zijn er vier basisopleidingen voor medewerkers van verenigingen, een bestuurdersopleiding, en diverse mogelijkheden voor in company maatwerk of workshops. Honderden directeuren, medewerkers en bestuurders van branche- en beroepsorganisaties hebben in de loop der jaren de opleidingen doorlopen.

 

CRKBO-registratie

De Academie voor VerenigingsManagement is een opleidingsinstituut dat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor is het mogelijk om onze opleidingen en cursussen vrij van BTW aan te bieden.