Academie voor Verenigingsmanagement
Direct inschrijven
Selecteer een cursus
 
 • Hans van der Spek
  Hans van der Spek

  Hans van der Spek is al bijna 25 jaar werkzaam bij de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie in Nederland. Binnen deze organisatie bekleedde hij diverse leidinggevende functies op gebied van brancheorganisaties, consultancy en programmaontwikkeling. Momenteel houd hij zich vooral bezig met de ontwikkeling van de Cleantech sector, de technologie voor een duurzame samenleving. Hans wordt geboeid door complexe (organisatie)vraagstukken en nieuwe business modellen voor non-profit organisaties. Hij is vanaf de oprichting betrokken bij de AVVM. 

 • Leo de Boer
  Leo de Boer

  Na zijn studie Nederlands recht (hoofdrichting privaatrecht) is hij in 1988 als jurist werkzaam geweest op de afdeling Marketing en Productontwik­ke­ling van de Europeesche Verzekering Maat­schappij. In 1990 maakt hij de overstap naar stafmedewerker bij de Vereniging van Brandassuradeuren te Bilthoven. In 1993 werd hij secretaris Juridische Zaken bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag. Na van 1996 tot 2002 als secretaris/leidinggevende van verschillende afdelingen te hebben gewerkt is hij in mei 2002 benoemd tot adjunct-directeur van het Verbond van Verzekeraars. Sinds 1 januari 2005 is hij directeur, met als portefeuille: afde­ling Schadeverzekeringen, Algemene Beleidszaken, Dienstverlening en Informatie, Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude en P&O. Binnen het Verbond is hij verantwoordelijk voor het brancheprogramma Verzekeraars Versterken. Hij heeft een speciale affiniteit met kennis en onderwijs, en heeft diverse kennis- talentontwikkelings trajecten opogezet, is executive lecturer op Nyenrode. Ook is hij voorzitter geweest van beroepsvereniging van Verenigingsprofessionals (VPN) en mede auteur van het vakboek De vereniging de baas. Leo de Boer is sinds 2019 directeur bij VNONCW/MKB Nederland.


 • Frans Huizenga
  Frans Huizenga

  Dr. Frans Huizenga directeur Brancheconsult. Hij is opgeleid aan de Vrije Universiteit, waar hij ook 13 jaar werkzaam was, laatstelijk als Universitair Hoofddocent Beleid, Organisatie en Communicatie. Hij heeft zich vanaf 1995 gespecialiseerd in branche- en beroepsverenigingen en daaraan verwante organisaties, en is sinds 2000 actief als zelfstandig adviseur. Zijn werkzaamheden omvatten begeleiding en advisering inzake strategische positionering en organisatieontwikkeling. 

 • Matthijs Crietee
  Matthijs Crietee
  Matthijs Crietee is Secretary General van de IAF van de International Apparel Federation. Voorheen werkzaam bij brancheorganisatie Modint waar hij verantwoordelijk was voor advies op het gebied van internationale handel, waaronder global sourcing, sociale verantwoordelijkheid, marktinformatie en de bevordering van export. Voor de AVVM verzorgt hij o.a. de cursus \'Ontwikkeling van het dienstenpakket: kwaliteit en ledentevredenheid\'. 
 • Rita ter Steeg
  Rita ter Steeg

  Coördinator lidmaatschapszaken VNO-NCW en MKB-Nederland en docent Verenigingsprofessional.

 • Eric Fischer
  Eric Fischer

  Prof. dr. Eric Fischer is mede oprichter van de AVVM. Voorheen voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, Nederlandse Museum Vereniging/Stichting Museum Jaarkaart en Klanten Service Federatie. Tot voor kort dean en hoogleraar van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Thans hoogleraar/directeur bij de Universiteit Leiden en lid van de Raad van Commissarissen van de UvA-holding.

 • Tim van der Rijken
  Tim van der Rijken

  Tim van der Rijken werkt al 15 jaar voor en met branche- en beroepsorganisaties. Sinds 2005 als organisatieadviseur bij Berenschot, daarvoor drie jaar als beleidsadviseur bij de ANKO en aanvankelijk als onderzoeker op de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij samenwerkte met Peter Tack. In 2011 promoveerde Tim op een dissertatie over strategieën van brancheorganisaties en in 2012 verscheen zijn boek ‘Samenwerkende brancheorganisaties’. Ook publiceert hij geregeld in VM. Een halve dag per week is hij als docent verbonden aan de Vrije Universiteit. In zijn vrije tijd is Tim voorzitter van Joy Jaagpad, met bijna 1.800 leden de een na grootste tennisvereniging van Nederland.

 • Jos Wesselink
  Jos Wesselink

  Jos Wesselink, BrancheWerk BV, is als adviseur, coach en/of (interim)directeur op innovatieve wijze branche- en beroepsorganisaties behulpzaam bij hun strategische ontwikkeling. Hij beschikt over ruim 20 jaar praktijkervaring opgedaan in meer dan 70 nationale en internationale branche- en beroepsorganisaties. Naast deze praktijkfocus draagt hij als praktijkdocent van AVVM (sinds 2001) en medeoprichter van VM training (sinds 2009) tevens actief bij aan de theoretische onderbouwing van het vak van verenigingsmanagement. Hij was als VPN bestuurder grondlegger van het beroepscompetentieprofiel voor verenigingsprofessionals in Nederland.

   

 • Dedan Schmidt
  Dedan Schmidt

  Dedan Schmidt is een daadkrachtige en verbindende bestuurder, directeur en adviseur in maatschappelijke -en belangenorganisaties die samenwerking zoekt tussen professionals, bestuurders en vrijwilligers, stakeholders betrekt en doelen stelt en bereikt. Dedan is thuis in de arbeidsverhoudingen, het onderwijs, besturing door sociale partners. Hij heeft expertises op het gebied van strategie, besturing, toezicht, organisatieverandering en reorganisatie.