Academie voor Verenigingsmanagement
Direct inschrijven
Selecteer een cursus
 
Voor vragen over onze programma's en de administratie kunt u terecht bij:

Secretariaat AVVM, telefoon 035-6919029, Mw. A.J. Beekveldt en Prof.dr. E.J. Fischer.
info@avvm.nl

 

 

De oprichters

 • Eric Fischer
  Eric Fischer

  Een van de oprichters en docent van de AVVM sedert 2006. Thans werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit Leiden en lid van de Raad van Commissarissen van UvA-holding. Voorheen was hij werkzaam als directeur bij het Openlucht Museum, het Amsterdam Museum, het Nederlands Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Verbond van Verzekeraars en lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW/MKB. Daarnaast was hij voorzitter van o.a. de Nederlandse Museum Vereniging, het SNS Reaal Fonds en het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie. In het onderwijs is Eric onder meer actief geweest als Dean en hoogleraar Toegepast Economisch Onderzoek aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA.

 • Leo de Boer
  Leo de Boer

  Na zijn studie Nederlands recht (hoofdrichting privaatrecht) is hij in 1988 als jurist werkzaam geweest op de afdeling Marketing en Productontwik­ke­ling van de Europeesche Verzekering Maat­schappij. In 1990 maakt hij de overstap naar stafmedewerker bij de Vereniging van Brandassuradeuren te Bilthoven. In 1993 werd hij secretaris Juridische Zaken bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag. Na van 1996 tot 2002 als secretaris/leidinggevende van verschillende afdelingen te hebben gewerkt is hij in mei 2002 benoemd tot adjunct-directeur van het Verbond van Verzekeraars. Sinds 1 januari 2005 is hij directeur, met als portefeuille: afde­ling Schadeverzekeringen, Algemene Beleidszaken, Dienstverlening en Informatie, Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude en P&O. Binnen het Verbond is hij verantwoordelijk voor het brancheprogramma Verzekeraars Versterken. Hij heeft een speciale affiniteit met kennis en onderwijs, en heeft diverse kennis- talentontwikkelings trajecten opogezet, is executive lecturer op Nyenrode. Ook is hij voorzitter geweest van beroepsvereniging van Verenigingsprofessionals (VPN) en mede auteur van het vakboek De vereniging de baas. Leo de Boer is sinds 2019 directeur bij VNONCW/MKB Nederland.

 • Wim Ruijgrok
  Wim Ruijgrok

  Wim Ruijgrok is oud-directeur van de vereniging VNO-NCW en MKB-Nederland. Na functies bij de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers en het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen trad hij in 1978 in dienst van het VNO, waar hij oorspronkelijk werkzaam was op het beleidsterrein sociale zaken, en vanaf 1985 in verschillende managementfuncties.  Hij was binnen de directie verantwoordelijk voor de verenigingsorganisatie en de dienstverlening. Tevens was hij verantwoordelijk voor een aantal beleidsonderwerpen. Hij vertegenwoordigde VNO-NCW in een groot aantal besturen en begeleidde zowel binnen VNO-NCW als bij branche- en beroepsorganisaties reorganisaties en samenwerkingsprocessen.

  Hij was jarenlang voorzitter van het curatorium van het Post Academisch Onderwijs (PAO) Verenigingsmanagement aan de VU, en een van de oprichters van de Academie voor Verenigingsmanagement. Hij is nu onder meer actief als directeur Ruijgrok Consult BV, commissaris van Mosadex BV, commissaris van Holland Pharma BV, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, bestuurslid van het administratie kantoor van de Telegraaf Media Groep NV,. en voorzitter van de Stichting vrienden van Quink vocaal ensemble.