Academie voor Verenigingsmanagement
 

Deelnemers vanuit deze organisaties gingen u voor:

 • ABU branchevereniging voor uitzendondernemingen
 • Actuarieel Genootschap (AG)
 • Aedes Vereniging van Woningcorporaties
 • Afwerkings- en Glaszetbedrijf
 • AGF Detailhandel Nederland (AND)
 • Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)
 • Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)
 • Algemene Vergadering Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV)
 • Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN)
 • Amsterdam Institute for Business and Economic Research (voorheen ESI-VU)
 • Annette Zomerdijk Ontwikkeling & Ondersteuning
 • Antenne-inrichtingen (VEFICA)
 • Aon Consulting
 • APPR
 • Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalectro (A+O)
 • Architecten (BNA)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Babex Verbond van Aannemers van Sloopwerken
 • Bangma & Huskens Bedrijfsadvies
 • Bedrijfschap Groothandel Bloemkwekerijproducten (BGB)
 • Bedrijfsgeneeskundig Gezelschap Rijnmond
 • Bond van Fabrikanten en Importeurs van en Groothandelaren in Gas- en Oliebranders (FIGO)
 • Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN)
 • Bond voor katholiek basisonderwijs (KBO)
 • Bond voor katholiek voortgezet- en beroepsonderwijs (KBVO)
 • Bouwend Nederland
 • BOVAG
 • Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)
 • Branche Organisatie Arbodiensten (BOA)
 • Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)
 • Branchevereniging Bureau Drogisterijbedrijven (CBD)
 • Branchevereniging voor Register Vastgoed Taxateurs (RVT)
 • Bull Gebruikers Groep
 • Bureau mr. J.P.Chr. de Vries
 • Bve Raad
 • Cantrijn Groep
 • Cap Gemini Ernst & Young Issue Management, Public Affairs & Branche Consultancy
 • Cedris Brancheorganisatie sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie
 • Centraal Centrale Organisatie Vleessector (COV)
 • Centrale Branchevereniging Wonen (CBW)
 • Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (Metaalunie/COM)
 • Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH)
 • Centrum voor Paritaire Dienstverlening
 • Christennetwerk|gmv
 • Ciopora Nederland
 • Contactorgaan van Nederlandse Orkesten (CNO)
 • De Kunstconnectie
 • Dit Koningskind, Vereniging van gereformeerde mensen met een handicap, hun ouders en vrienden
 • EnergieNed
 • Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen (EKH)
 • Euroflex Flexible Packaging Europe
 • European Asbestos Removal Association (EARA)
 • European Carton Makers Association (ECMA)
 • European Demolition Association (EDA)
 • European Glaziers Association UEMV
 • European Music School Union (EMU)
 • European Natural Gas Vehicle Association (ENGVA)
 • European Society of Association Executives/Nederland (ESAE.NL)
 • Facility Management Nederland (FMN)
 • Farmeduca, Stichting Kwaliteitsbevordering en- waarborging artsenbezoekers
 • Federatie Financiële Planners (FFP)
 • Federatie Nederlandse Lederfabrikanten (FNL)
 • Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)
 • Federatie Nederlandse Textiel Technische Industriële Ondernemingen (FENTION)
 • Federatie Opvang (FO)
 • Federatie van Ondernemersorganisaties in de Afbouw (FOA)
 • Federatie van Ouderverenigingen (FvO)
 • Federatie voor Internationaal Onderwijs Instellingen in Nederland (FION)
 • FGHS brancheorganisatie van sportleveranciers
 • FHI Het Instrument
 • FINAT, World-wide association for self-adhesive labels and related products
 • FOCWA Carrosseriebouw
 • FOSAG (Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf)
 • GGZ Nederland
 • Helpende Handen, Vereniging Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten
 • Het Branche Bureau
 • Hoog Management en Opleidingen
 • Hoonig Verenigingsmanagement
 • ICC Nederland
 • ICT-Office Institutionele Vastgoedbeleggers Nederland (IVBN)
 • International Plasma Fractionation Association
 • Katholiek Lyceum in het Gooi (KLG)
 • Koninklijk Horeca Nederland (KHN)
 • Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA)
 • Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
 • Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO)
 • Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)
 • Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO)
 • Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)
 • Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst: Bond van Nederlandse Architecten
 • Koninklijke Metaalunie
 • Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV)
 • Koninklijke Nederlandse Drogistenbond (KNDB)
 • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
 • Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)
 • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere Begeleidingsvormen (LVSB)
 • Lejeune Association Management
 • Limburgse Werkgeversvereniging (LWV)
 • LTO Groeiservice
 • LTO-Nederland
 • Maatschappelijk Ondernemers Groep (MO Groep)
 • Management- en Adviesbureau Voordijk
 • Medische producten (Nefemed)
 • Mitex, Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel
 • MN Services
 • MODINT Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel
 • MOS Motivation Office Support
 • Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR)
 • NBVA Vereniging van Onafhankelijke Financiële en Assurantieadviseurs
 • Nederlands Astmafonds (NAF)
 • Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD)
 • Nederlands Gedistilleerd Unie (NGU)
 • Nederlands Genootschap van Vertalers (NGV)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG)
 • Nederlands Verpakkings Centrum (NVC)
 • Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV)
 • Nederlandse Bond van Lederwaren- en Kofferfabrikanten (NBLK)
 • Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA)
 • Nederlandse Federatie van Producenten, importeurs en handelaren van
 • Nederlandse Federatie voor de Groothandel op ElectrotechnischGebied (FEG)
 • Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS)
 • Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
 • Nederlandse Museum Vereniging (NMV)
 • Nederlandse Ondernemingsvereniging voor Afbouwers (NOA)
 • Nederlandse Orde van Registermanagers (ORM)
 • Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO)
 • Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie
 • Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI)
 • Nederlandse Vereniging van Beugelschippers (NVB)
 • Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboatoriummedewerkers (NVML)
 • Nederlandse Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Componenten voor
 • Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 • Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantie-adviseurs (NVA)
 • Nederlandse Vereniging van Makelaars in o.g. en vastgoeddeskundigen (NVM)
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Carrosseriebedrijf (FOCWA)
 • Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici (NVOS)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging van Radiologisch Laboranten (NVRL)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie (NVS)
 • Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO)
 • Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Nederlandse Vereniging voor Service Management (NVSM)
 • Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK)
 • Nederlandse Video Detaillisten Organisatie (NVDO)
 • Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)
 • NIRIA Nederlandse Ingenieursvereniging
 • NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)
 • Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO)
 • Novem Nederlandse organisatie voor energie en milieu
 • NSO Brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel
 • Waternetwerk Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer (deze ook verplaatsen in de alfabetische lijst)
 • NVRD Nederlandse Vereniging voor afval en reinigingsmanagement
 • NVWB Bouwers van Infrastructuur
 • NVZ Vereniging van Ziekenhuizen
 • Ondernemers in de Kinderopvang
 • Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland (OBN)
 • Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB)
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Metaalbewerking (OOM)
 • ORAM Amsterdamse Ondernemersvereniging
 • Organisatie van Adviesbureaus voor Werving en Selectie (OAWS)
 • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
 • Orthobanda, Nederlandse Vereniging van Orthopedisten en Bandagisten
 • Paepon, Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen
 • Partos Branchevereniging voor particuliere organisaties voor internationale samenwerking
 • Philadelphia, protestants christelijke vereniging voor ouders van mensen met een verstandelijke handicap
 • Plantum NL, brancheorganisatie voor de sector plantaardig uitgangsmateriaal
 • Platform for International Education (PIE)
 • PO-raad
 • Produktschap Dranken, Commissie Gedistilleerd
 • PZO Platform Zelfstandige Ondernemers
 • Raad van Overleg in de Metalectro (ROM)
 • RAI Vereniging
 • Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU)
 • Rottländer Consultancy
 • SAIL Samenwerkende instituten voor internationaal onderwijs
 • Samenwerkende RA’s en AA’s (SRA)
 • Senter
 • Scheepsbouw Nederland
 • STIBA (Vereniging Autodemontagebranche)
 • Stichting Aanbieders van Kennistechnologie (AKT)
 • Stichting Adviescentrum Metaal (SAM)
 • Stichting Beheer Certificatieregelingen (SBC)
 • Stichting Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (BREIN)
 • Stichting Disposables Benelux (Retour)
 • Stichting Drogistenfederatie Pharmacon
 • Stichting Erkenning Koeltechnische Installateurs (STEK)
 • Stichting Merkartikel (SMA)
 • Stichting Mini-ondernemingen
 • Stichting Nederlands Tandprothetisch Instituut (SNTI)
 • Stichting Reclame code
 • Stichting Recycling VKG
 • Stichting Sigarettenindustrie (SSI)
 • Stichting Sport & Zaken (S&Z)
 • Stichting voor Gezondheidsresearch
 • Stichting Waarborgfonds HBO
 • The Decision Group
 • Transport en Logistiek Nederland (TLN)
 • Uneto-VNI
 • Vakcentrum Levensmiddelen (VCL)
 • Van Malenstein Secretariaten
 • VAN Speelautomaten Branche-organisatie
 • Van Zundert & Partners
 • VASNED Vereniging Autoglasspecialisten Nederland
 • VastgoedPRO
 • VBO Makelaar
 • VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel
 • Verbond van Verzekeraars (VvV)
 • Verenigde ondernemers in de zorg (VEROZ)
 • Vereniging Belangenbehartiging Tuinbranche (VBTB)
 • Vereniging FME-CWM
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Vereniging Inzake Distributie en Diensten door Automaten en Apparaten (VIDA)
 • Vereniging Jong Management (VNO-NCW)
 • Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC)
 • Vereniging Nederlandse Congres- en vergaderbelangen (VNC)
 • Vereniging Nederlandse Projectsourcing (VNP)
 • Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI)
 • Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (ZPO)
 • Vereniging Raad voor het Beroepsonderwijs en de Volwasseneneducatie (Bve Raad)
 • Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
 • Vereniging Raad voor het Vrije Beroep (RVB)
 • Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt (VBW-Asfalt)
 • Vereniging STADSWERK Nederland
 • Vereniging van Asbest Verwijderings Bedrijven (VAVB)
 • Vereniging van Asfalt Aannemers (VAA)
 • Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB)
 • Vereniging van Beleidsonderzoekbureaus (VBO)
 • Vereniging van Gecertificeerde Makelaars in Schoonmaakdienstverlening (VMS)
 • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)
 • Vereniging van IT-managers (COMGE)
 • Vereniging van Keurslagers (VVK)
 • Vereniging van Milieuprofessionals (VVM)
 • Vereniging van Nederlandse Autolease-maatschappijen (VNA)
 • Vereniging van Nederlandse Koffiebranders en Theepakkers (VNKT)
 • Vereniging van Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF)
 • Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en -Producenten (VNT)
 • Vereniging van Scheepsbenodighedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers (SZS)
 • Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON)
 • Vereniging van Travel Managers (VTM)
 • Vereniging van Volvo personenauto dealers (NL en EU)
 • Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO)
 • Vereniging VNO-NCW
 • Vereniging voor Arbeidsomstandigheden (AVAG)
 • Vereniging voor Bakkerij en Zoetwarenindustrie
 • Vereniging voor Boorondernemers en Buizenleggers (Bolegbo/VOK)
 • Vereniging voor Contractonderwijs Hogescholen Welzijn en Gezondheid (VCH)
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
 • Vereniging voor Schoonmaak Research
 • Vereniging voor Sport Geneeskunde (VSG)
 • Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen (VVTB)
 • Vereniging VvAA
 • Vexpan, Platform voor Parkeren in Nederland via de Association Management Bureau’s
 • VNO-NCW en MKB-Nederland
 • VOGG, Algemene vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • Vrolings Informatie Management
 • Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb)
 • Wissenraet Van Spaendonck
 • WoonZorg Federatie (WZF)
 • Woundcare Consultant Society (WCS)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)