Academie voor Verenigingsmanagement
 

In de Raad van Advies hebben de volgende personen zitting:

  • Mw. mr. A.M. van Arkel-Rijbroek Algemeen directeur NOvAA/NBA
  • Dhr. J.G.S.M. Burgman Algemeen directeur Bovag
  • Dhr. mr. A.G. Dijkhuis Directeur Nederlandse verniging van Rentmeesters
  • Dhr. ir. M.A. Gasseling Gasseling Search
  • Mw. drs. P.E.H. Hoogstraaten Directeur Vakcentrum
  • Dhr. A.P.R. van Rooij, directeur Zonnebloem
  • Mw. drs. T. Siertsema MBA voorzitter Uneto-VNI
  • Dhr. J.A. van der Spek MMO Directeur Adviesgroep FME-CWM
  • Dhr. drs. S. Weide Directeur Nederlandse Museumvereniging